Digitalno življenje: digitalna vrzel in socialna vključenost

Tehnologija nam omogoča, da hitro stopimo v stik z ljudmi, ki jih imamo radi, in da dostopamo do zdravstvenih ali drugih javnih storitev, vendar imajo starejši pogosto težave pri uporabi tovrstnih pripomočkov. Socialna vključenost pomeni tudi, da starejšim ljudem z ustreznimi dejavnostmi in storitvami pomagamo, da bi se počutijo kot del skupnosti. V ta namen je potrebno poenostaviti tehnologijo in zagotoviti podporo, ki bo starejšim olajšala učenje potrebnih spretnosti.

Opolnomočenje – telesna aktivnost

Telesni aktivnosti pripisujemo številne koristi za telesno in umsko zdravje starejših. Vadba znižuje tveganje za nastanek kardiovaskularnih bolezni, omogoča nadzor nad telesno težo, zmanjša stres in zaskrbljenost ter izboljša spanje, samopodobo in kakovost življenja nasploh.