Dobrodošli na portalu ActivAge, ki je namenjen promociji aktivnega staranja.

Aplikacija ActivAge Empowerment, ki je na voljo na portalu mednarodne univerze UNINETTUNO, je pripravljena na podlagi raziskav o aktivnem staranju in znanstvenih dokazov o prednostih, ki jih tak način življenja prinaša za fizično in duševno zdravje starejših od 65 let. ... Za zagotovitev konkretne podpore aktivnemu staranju so različni strokovnjaki razvili brezplačno orodje, ki uporabnikom ponuja napotke in predlaga ravnanje, ki izboljša in obogati njihov življenjski slog.

Aplikacija ActivAge je namenjena aktivnim in zdravim uporabnikom, starejšim od 65 let. Ponuja jim proaktiven pristop za preprečevanje upada njihovih psihofizičnih sposobnosti in socialne izključenosti ter ohranjanje njihovega splošnega dobrega počutja.

Možnost osebni portret uporabniku zastavi nekaj preprostih vprašanj o njegovem vsakdanjem življenju, prehrani in druženju. Uporabnikovi odgovori omogočijo izdelavo njegovega osebnega portreta, poleg tega izpostavijo morebitna področja, kjer so potrebne izboljšave, in mu ponudijo konkretne nasvete ter predlagajo ogled videoposnetkov, ki so jih pripravili strokovnjaki, zdravstveni delavci in akademiki.

Vprašalnik lahko predstavlja tudi prvi korak na poti do izboljšanja življenjskega sloga, katere cilj je izboljšati posameznikovo učinkovitost, samostojnost in družabnost ter vnesti dobre navade. V aplikaciji je predstavljenih osem osebnosti, ki so bile oblikovane na podlagi rezultatov raziskave, v kateri so sodelovali starejši od 65 let v Sloveniji, Italiji in Franciji. Sledenje kateri koli od teh osebnosti pomeni šesttedensko tematsko pot, v okviru katere uporabnik prejme predloge za kulturne dogodke in telesno dejavnost, spletne povezave za digitalno vključevanje in povezovanje v živo ter različne vrste pobud za izboljšanje življenjskega sloga. Brezplačna prijava v aplikacijo uporabniku omogoča, da prejme nasvete osebnosti, ki ji želi slediti, na svoj mobilni telefon ali po elektronski pošti. Ti nasveti lahko konkretno izboljšajo uporabnikovo psihofizično počutje in mu ponudijo nove dejavnosti za preživljanje prostega časa.

Center znanja v aplikaciji ActivAge ponuja koristne vpoglede v različne teme, ki so predstavljene v 18 videoposnetkih, ki so jih pripravili strokovnjaki z različnih področij. Zajete so naslednje teme:

- Telesna vadba
- Spanje
- Kognitivna rezerva
- Kako živim v zrelem obdobju
- Internetna varnost
- Ohranjanje samostojnosti
- Kako namestiti aplikacijo Whatsapp
- Kako poklicati v aplikaciji Whatsapp
- Digitalna vrzel in socialna vključenost
- Medgeneracijska potovanja
- Medosebni odnosi v dobi družbenih omrežij
- Spolnost po 60. letu
- Filozofija počasnega plavanja
- Upočasnite upad možganov
- Prehrana po 60. letu
- Branje kot kakovostno preživljanje časa
- Medgeneracijski odnosi kot ključni sestavni del življenjskega sloga
- Ko obdelovanje vrta postane življenjski slog

Osebni portret

Osebni portret

Z odgovori na nekaj preprostih vprašanj boste izvedeli več o sebi. Odkrili boste, kako lahko izboljšate svoj življenjski slog.

Življenjske poti

Življenjske poti

Izberite pot v skladu s svojimi interesi in sledite našim nasvetom za aktivno staranje.

Center znanja

Center znanja

V centru znanja boste našli informacije, dejavnosti in videoposnetke, ki vam bodo pomagali do bolj zdravega in aktivnejšega življenjskega sloga.