Politika varnosti osebnih dejavnosti

POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH DEJAVNOSTI

V SKLADU S ČLENOM 13 UREDBE EU 2016/679 IN POLITIKO PIŠKOTKOV

SPLETNE APLIKACIJE ACTIVAGE

* * *

1 – Predgovor.

Spletna aplikacija ActivAge izhaja iz rezultatov raziskovalnega projekta “ActivAge – podpora aktivnemu staranju”, ki ga je financirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ KA204 Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih, koordinirala pa Mednarodna telematska univerza Uninettuno (v nadaljevanju UNINETTUNO).

Cilj projekta ActivAge je spodbujati splošno dobro počutje in kakovost življenja starejšega prebivalstva , pri čemer se pristop, ki se osredotoča na obvladovanje kriznih razmer, preusmerja v proaktivni pristop, ki spodbuja aktivno in zdravo vedenje, ki lahko prepreči psihofizično nazadovanje in socialno izključenost.

Preko spletne aplikacije ActivAge je omogočen dostop do globalne platforme, ki ponuja vsebine za usposabljanje, ter do storitve osebnega svetovanja, ki predlaga posebne učne dejavnosti in poti.

Uporaba spletne aplikacije ActiveAge in uživanje njene vsebine sta popolnoma brezplačna, navedene informacije in reference pa za uporabnike niso zavezujoče.

Namen tega dokumenta je obvestiti posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki in ki nameravajo uporabljati spletno aplikacijo ActivAge, o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

2 – Informacije o upravljavcu podatkov.

UNINETTUNO, s sedežem v Rimu, Corso Vittorio Emanuele II n. 39, je upravljavec osebnih podatkov v skladu z Uredbo Evropske unije 2016/679 in zakonsko uredbo št. 196/03.

3 – Nameni obdelave, kategorije osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo.

Spletna aplikacija ActivAge obdeluje osebne podatke samo za naslednje namene:

  • spletna navigacija po platformi, ki ponuja vsebine za usposabljanje in svetovanje;
  • registracijo uporabnika, ki bo redno prejemal informacije in predloge o lokalnih dejavnostih in pobudah, ki spodbujajo splošno dobro počutje in kakovost življenja starejšega prebivalstva.

Pri spletnem brskanju po platformi in uživanju njene vsebine se lahko obdelujejo naslednji podatki, ki so lahko posredno ali neposredno povezani z uporabnikom.

3.1)      Podatki o brskanju: to so tehnične informacije, ki jih računalniški sistem samodejno pridobi med brskanjem prek komunikacijskih protokolov; te informacije se uporabljajo samo za zagotavljanje normalnega brskanja in uporabe storitev, tudi glede na izbrana merila (na primer: izbrani jezik) in za pridobivanje anonimnih statističnih informacij o uporabi portala ali za nadzor njegovega delovanja ter niso povezane z uporabniki, ki jih je mogoče identificirati, lahko pa omogočajo posredno identifikacijo uporabnika prek povezave s podatki tretjih oseb.

Zbiranje navigacijskih podatkov temelji na uporabi piškotkov. Piškotki so majhni besedilni nizi, ki se med obiskom portala pošljejo na uporabnikov terminal (osebni računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon, tablični računalnik itd.) in se včasih shranijo v brskalnik, da se ponovno pošljejo ob naslednjem obisku portala. Za uporabo teh piškotkov ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj je dejavnost potrebna za izvajanje brezplačne pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6 co. 1° lett. b Uredbe Evropske unije 2016/679 “GDPR”).

Spletna aplikacija ActivAge uporablja tudi analitične piškotke Matomo, ki so namenjeni zbiranju informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov, ki so obiskali portal, in o njihovem načinu iskanja informacij za izdelavo internih statistik o uporabi portala z namenom izboljšanja ponujenih storitev, pri čemer je učinkovitost piškotka “_pk_ses#” omejena na en dan, pri piškotku “_pk_id#” pa na eno leto od njegove namestitve. Za uporabo teh piškotkov prav tako ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj je dejavnost potrebna za uresničevanje zakonitega interesa lastnika (točka f člena 6(1) Uredbe Evropske unije 2016/679 “GDPR”).

V obeh primerih zbrani podatki niso posredovani tretjim osebam.

3.2)      Podatki, ki jih uporabnik aktivno sporoči: to so podatki, ki jih uporabnik    vnese v obrazec vprašalnika za osebni portret in v obrazec za registracijo osebnega računa v spletni aplikaciji ActivAge.

Podatki, vneseni v vprašalnik: starostna skupina, spol, življenjski položaj, stopnja izobrazbe, samoocena družabnega življenja, telesno stanje, telesna teža in višina, spalne in prehranjevalne navade, interesi in hobiji, se uporabljajo izključno za predlaganje tipa lika, ki naj bi ga uporabnik spremljal (teoretični profil človeka) in je skladen s sporočenim osebnim portretom, se zbirajo anonimno in shranjujejo samo za uporabo kot statistični podatki. Na noben način jih ni mogoče povezati s podatki o osebnem računu.

Podatki, vneseni v zahtevo za registracijo osebnega računa (uporabniško ime, ime, e-poštni naslov in/ali telefonska številka), se uporabljajo izključno za obdelavo zahteve in občasno posredovanje kontaktnih podatkov (e-pošta ali telefon) z informacijami in predlogi za dejavnosti in pobude na izbranem področju, ki ustrezajo vrsti lika (teoretični profil človeka), ki ga je uporabnik izbral na portalu. Uporabnik lahko izbere drugačno vrsto lika od predhodno predlagane.

Za obdelavo teh osebnih podatkov ni potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je dejavnost potrebna za izvajanje brezplačne pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 6(1)(b) Uredbe Evropske unije 2016/679 “GDPR”).

Tudi v tem primeru zbranih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

4 – Varnostni ukrepi.

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje spletna aplikacija ActivAge, so shranjeni na strežnikih, ki jih nadzoruje upravljavec podatkov, nahajajo se v Evropski uniji in so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi IT pred nepooblaščenim dostopom, začasno nedostopnostjo in izgubo informacij.

5 – Trajanje obdelave in obdobje hrambe osebnih podatkov.

Zadevna oseba lahko kadar koli ustavi obdelavo svojih osebnih podatkov tako, da izbriše svoj registrirani račun.

Osebni podatki zadevne osebe se hranijo, dokler obstaja zadevni osebni račun, ob izbrisu pa se takoj izbrišejo vsi podatki, ki jih vsebuje.

6 – Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca zahteva:

  • dostop do netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in njihov popravek;
  • vključevanje nepopolnih;
  • izbris, če so bile obdelane nezakonito ali če je izbris potreben za izpolnitev zakonske obveznosti;
  • omejitev obdelave samo za osebne podatke, ki se nanašajo nanj in katerih točnosti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne izpodbija, do zaključka preverjanja izpodbijanih podatkov, in da je obveščen, preden se taka omejitev odpravi;
  • dostavo osebnih podatkov, ki jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali prenos istih podatkov drugemu upravljavcu podatkov, tudi neposredno, če je to tehnično mogoče. Iz te pravice so izvzeti osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni predložil, in osebni podatki, ki se obdelujejo za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu podatkov.

Vse poizvedbe lahko pošljete na naslov  UNINETTUNO na sedež podjetja ali na naslednje naslove: tel. +39 06 692076.70 / +39 06 692076.71 ali e-pošta info@uninettunouniversity.net.

Upravljavec bo izpolnil vsako zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko podaljša še za največ dva meseca, upravljavec pa zadevno osebo v enem mesecu po prejemu zahteve obvesti o podaljšanju in razlogih za zamudo.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, neutemeljene ali pretirane, zlasti zaradi njihove ponavljajoče se narave, ima upravljavec pravico zaračunati pristojbino ali celo zavrniti zahtevo.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da obdelava v zvezi z njim krši Uredbo EU 2016/679 ali da upravljavec podatkov ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi z uveljavljanjem zgoraj navedenih pravic, ima v skladu s členom 77 navedene uredbe pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v državi članici, v kateri običajno prebiva ali dela, ali pri nadzornem organu v kraju, kjer je domnevna kršitev nastala. To ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

7 – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

Upravljavec podatkov je za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenoval Gaetana Giordana, ki ga lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslednjem naslovu: dpo@uninettunouniversity.net ali po tel./faxu na +390637511524. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko nanj obrnejo za vse zadeve v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uveljavljanjem njihovih pravic na podlagi navedene uredbe, pri opravljanju svojih nalog pa je zavezan k molčečnosti.

8 – Skladnost s predpisi o zasebnosti in področjem uporabe tega dokumenta.

Upravljavec podatkov redno spremlja svojo politiko zasebnosti; vse spremembe ali tehnične izvedbe spletne aplikacije ActivAge, ki lahko vplivajo na osebne podatke, bodo izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in bodo sporočene v vseh posodobitvah te politike zasebnosti.

Politika zasebnosti v tem dokumentu je omejena na spletno aplikacijo ActivAge.

Aplikacija lahko zagotavlja povezavo za interakcijo z drugimi spletnimi mesti ali komunicira s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, prek aplikacije tretje osebe za sporočanje; v tem primeru bo vsako obdelavo osebnih podatkov urejal pravilnik o zasebnosti, ki ga objavijo lastniki teh storitev.

Ta pravilnik o zasebnosti je bil nazadnje posodobljen 28. 3. 2023.