Družabnost – spolnost po 60. Letu

Vse več raziskav kaže, da polno spolno življenje v vseh življenjskih obdobjih pozitivno vpliva na naše dojemanje kakovosti lastnega življenja, na naše dobro počutje in naše kognitivne sposobnosti. Videoposnetek ponuja razmislek o tem, kako si predstavljamo intimnost v zrelem življenjskem obdobju, ob upoštevanju psihofizičnih sprememb v spolnosti, odnosa do lastnega telesa in telesa partnerja ter pričakovanj glede samega spolnega odnosa.

Opolnomočnje – kognitivna rezerva

Kognitivna rezerva je skupek kognitivnih sposobnosti, ki jih posameznik pridobiva skozi vse življenje. Kognitivna rezerva omogoča možganom, da skozi aktivni proces preprečujejo nastanek demence in nas ščitijo pred to boleznijo.

Opolnomočenje – spanje

Dobro spanje pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti in preprečevati nevrodegenerativne bolezni. Predlagamo vam nekaj aktivnosti in dobrih praks, ki pripomorejo h kakovostnejšemu spanju.